Huiskamerkoor

Het Huiskamerkoor maakt periodiek rondgangen langs de Huiskamers van woonzorgcentra Coloriet De Hoven en Laarhof. In een groep van 5 tot 8 zangers zingen we dan liedjes uit grootmoeders’ tijd (van kinderliedjes tot meezingers uit de vorige eeuw) voor mensen die ofwel dementeren, ofwel lichamelijk veel verzorging nodig hebben. Hierdoor worden de cliënten geactiveerd: ze bewegen, klappen in de maat of mummelen de tekst mee.

Leden van het koor Evergreen kunnen deel uit maken van het Huiskamerkoor, maar ook anderen kunnen met dit koor mee te doen. Daarvoor is geen contributie verschuldigd, maar wel is de toezegging vereist om zo veel mogelijk bij oefenmiddagen en rondgangen aanwezig te zijn.

Het Huiskamerkoor oefent elke twee weken op de woensdag vanaf 15:00 uur in Laarhof. Want meestal kennen we allemaal wel het refrein van een bekend lied, maar de coupletten moeten dan vaak nog even worden opgefrist. We doen dat op basis van originele uitvoeringen die via YouTube beschikbaar zijn en meestal met “live” begeleiding op gitaar. De uitvoeringen zijn in het algemeen eenstemmig.

Elke twee weken wordt een programma bekend gemaakt, dat eerst wordt geoefend op een woensdagmiddag. Voor de leden zijn de teksten van de liedjes en links naar voorbeeld-audio-bestanden van originele uitvoeringen om te oefenen beschikbaar op de site.

De data van rondgangen in De Hoven en Laarhof staan in een schema met de oefendata. Hierin geeft ieder aan wanneer men wel of niet kan meedoen. Als er te weinig zangers zijn, gaat het niet door. Om de week oefenen we, of maken we rondgangen. Dan maken we in de middag vanaf 15:00 uur onze opwachting, op maandag bij de pg (dementerenden) en bij de activiteitenmiddag in het restaurant van De Hoven en op woensdag in het Laarhof.


Wilt u meezingen?

Als u zou willen proeven, kunt u zich aanmelden voor een oefenmiddag. Zie voor meer informatie over het Huiskamerkoor op Facebook via deze link .